תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

74 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 74

74 / 81

חזרה לידיעה