תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

73 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 73

73 / 81

חזרה לידיעה