תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

72 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 72

72 / 81

חזרה לידיעה