תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

71 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 71

71 / 81

חזרה לידיעה