תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

70 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 70

70 / 81

חזרה לידיעה