תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

69 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 69

69 / 81

חזרה לידיעה