תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

68 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 68

68 / 81

חזרה לידיעה