תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

67 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 67

67 / 81

חזרה לידיעה