תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

66 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 66

66 / 81

חזרה לידיעה