תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

65 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 65

65 / 81

חזרה לידיעה