תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

64 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 64

64 / 81

חזרה לידיעה