תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

63 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 63

63 / 81

חזרה לידיעה