תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

60 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 60

60 / 81

חזרה לידיעה