תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

6 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 6

6 / 81

חזרה לידיעה