תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

59 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 59

59 / 81

חזרה לידיעה