תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

58 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 58

58 / 81

חזרה לידיעה