תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

57 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 57

57 / 81

חזרה לידיעה