תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

56 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 56

56 / 81

חזרה לידיעה