תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

55 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 55

55 / 81

חזרה לידיעה