תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

54 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 54

54 / 81

חזרה לידיעה