תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

53 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 53

53 / 81

חזרה לידיעה