תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

52 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 52

52 / 81

חזרה לידיעה