תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

51 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 51

51 / 81

חזרה לידיעה