תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

5 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 5

5 / 81

חזרה לידיעה