תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

49 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 49

49 / 81

חזרה לידיעה