תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

48 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 48

48 / 81

חזרה לידיעה