תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

47 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 47

47 / 81

חזרה לידיעה