תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

46 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 46

46 / 81

חזרה לידיעה