תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

45 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 45

45 / 81

חזרה לידיעה