תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

43 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 43

43 / 81

חזרה לידיעה