תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

41 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 41

41 / 81

חזרה לידיעה