תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

40 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 40

40 / 81

חזרה לידיעה