תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

4 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 4

4 / 81

חזרה לידיעה