תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

39 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 39

39 / 81

חזרה לידיעה