תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

38 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 38

38 / 81

חזרה לידיעה