תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

37 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 37

37 / 81

חזרה לידיעה