תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

36 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 36

36 / 81

חזרה לידיעה