תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

35 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 35

35 / 81

חזרה לידיעה