תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

34 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 34

34 / 81

חזרה לידיעה