תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

33 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 33

33 / 81

חזרה לידיעה