תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

32 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 32

32 / 81

חזרה לידיעה