תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

31 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 31

31 / 81

חזרה לידיעה