תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

30 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 30

30 / 81

חזרה לידיעה