תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

3 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 3

3 / 81

חזרה לידיעה