תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

28 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 28

28 / 81

חזרה לידיעה