תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

27 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 27

27 / 81

חזרה לידיעה