תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

26 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 26

26 / 81

חזרה לידיעה