תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

25 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 25

25 / 81

חזרה לידיעה