תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

24 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 24

24 / 81

חזרה לידיעה