תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

23 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 23

23 / 81

חזרה לידיעה